Inbjudan till webbinarium: Kommunförbundet startar ett projekt kring nätverksbaserad grundskola för att främja utbildningsanordnarnas samarbete

Kom och ta del av och diskutera hur ändringar i verksamhetsmiljön påverkar anordnandet av grundläggande utbildning. Hur kan kommuner stärka grundläggande utbildning med stöd av nätverksbaserat samarbete? Hur kan samarbete göras? 

Kommunförbundet kommer att starta ett projekt för projekt för nätverksbaserad grundskola för att utveckla samarbetssätt mellan kommuner åren 2022-2024.   

Kommunförbundets två webbinarier med samma innehåll, är öppna för alla kommuner ordnas på följande tidpunkter:  

  • Fredag 25.3. kl. 9.30-12.00 
  • Onsdag 30.3. kl. 10.00-12.30 

I projektet kan kommuner/utbildningsanordnare med hjälp av samarbete hitta lösningar till bland annat följande:  

  • tillgänglig grundläggande utbildning 

  • utveckla och utvidga sätt att anordna grundläggande utbildningen 

Målet med Kommunförbundets projekt nätverksbaserad grundskola är att ge ökad insikt i samarbetsmöjligheter. Kommuner kan söka nya typer av lösningar genom att intensifiera och utveckla samarbete över kommungränserna inom grundläggande utbildning. Samarbetets målsättningar kan vara sådana som påverkar nätet av närskolor. Det kan också handla om att hitta alternativa sätt att utöka utbudet av grundläggande utbildning och tillgänglighet genom att ta i bruk mångsidigare sätt att ordna utbildning.  

 

Program:  

  • Barnantalet sjunker - nya idéer för att ordna grundläggande utbildning behövs, Terhi Päivärinta, direktör för enheten för välfärd- och bildning, Finlands Kommunförbund 
  • Verksamhetsmiljöerna ändras - lägesanalys av grundskolor, Mari Sjöström, sakkunnig i enheten för välfärd- och bildning, Finlands Kommunförbund 
  • Projektet nätverksbaserad grundskola - utgångspunkter och ansökan 
  • Frågor och diskussion 

På webbinarierna går det också bra att ställa frågor och diskutera på svenska.  

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe