Innovationsbarometern 2022 ger underlag för förnyelse i offentliga sektorn

Kommunförbundet och Finansministeriet genomför under våren enkäten Innovationsbarometern. Enkäten kartlägger läget inom innovationsverksamheten i den offentliga sektorn i Finland. Syftet är att sporra till bättre kvalitet och effektivitet utifrån den nya information man fått om innovationsförmågan.

Enkäten baserar sig på en innovationsenkät för den offentliga sektorn (Copenhagen Manual) som utarbetats under ledning av Danmark. Kommunförbundet genomförde Innovationsbarometern första gången år 2018. Nu har det lagts till ett avsnitt om innovationsverksamhet inom hållbar utveckling.

Syftet är att observera faktorer som främjar eller förhindrar att innovationer utvecklas eller tas i bruk.  Målet är också att resultaten ska utnyttjas i utvecklingen av verksamheten och på så sätt gagna hela samhället, till exempel i form av bättre fungerande tjänster och produktivitet.

Nuläget inom innovationsverksamheten kartläggs för första gången samtidigt och delvis i samma format både inom staten och i kommunerna.

Enkäten skickas till kommunernas tjänstemannaledning och statsförvaltningens högsta ledning.  Enkätresultaten publiceras i Kommunmarknaden 2022.

Närmare upplysningar:
Tuula Jäppinen, innovationssakkunnig, Kommunförbundet, tfn 09 771 2583, tuula.jappinen(at)kommunforbundet.fi
Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, tfn 50 337 5634, marianne.pekola-sjoblom(at)kommunforbundet.fi
Ira Alanko, specialsakkunnig, Finansministeriet, tfn 0295 530 353, ira.alanko(at)gov.fi

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.