Kommuner sökes för att utveckla modell för integration

Kommuner, kom med och utveckla modellerna för en fungerande integration. Just nu söks sju finländska kommuner till det europeiska projektet ”Building an inclusive integration approach in Finland”.

Projektet som leds av Europeiska kommissionen, Europarådet och Justitieministeriet har som mål att förbättra relationerna i samhället och stödja en bättre integrering.

Projektet ”Building an inclusive integration approach in Finland” omfattar områden så som deltagande, utbildning, kultur- och socialt liv, stadsplanering, företagande, arbetsmarknaden, antidiskriminering och flerspråkighet. Det understöder såväl den nationella, regionala som lokala nivån i att utvärdera och implementera inkluderande integrationspolicyn med stöd av den finländska modellen goda relationer mellan befolkningsgrupper samt Europarådets modell för interkulturell integrering

Projektet letar nu efter upp till sju kommuner från hela Finland. Projekttiden är 2023–2024. 

Projektet är anpassat till de pågående förändringarna i kommunernas ansvarsområden när det gäller integration och goda relationer mellan befolkningsgrupper, och syftar till att förse de deltagande kommunerna med praktiska verktyg och vägledning för att stödja beslutsfattande och tillhandahållande av tjänster inom dessa nya ansvarsområden. 

De deltagande kommunerna kommer att få stöd i att: 

  • skapa en sektorövergripande arbetsgrupp 
  • ta del i indexanalysen, som utvärderar relevanta policyområden för goda relationer mellan befolkningsgrupper, och få rekommendationer genom en indexrapport 
  • ta emot ett expertbesök för att följa upp god praxis i kommunen och rekommendationerna från indexrapporten 
  • skapa en lokal integrationsstrategi som reflekterar principerna för goda relationer mellan befolkningsgrupper och följer upp rekommendationerna. 

Alla deltagande kommuner kommer att få ta del av flera utbildningstillfällen som skräddarsys enligt deltagarnas behov, samt ett studiebesök i en annan medlemsstat i EU eller Europarådet. I tillägg kommer de deltagande kommunerna att stödjas i att skapa strukturer och strategier för att förbättra relationerna mellan befolkningsgrupper på lokal nivå. 

Projektets huvudsakliga arbetsspråk är engelska. En del av projektmaterialet kommer dock att produceras på finska och svenska. Intresserade kommuner förväntas delta aktivt i projektet från och med 1 januari 2023 fram till projektets slut den 14 september 2024. 

Låter detta intressant? Delta virtuellt 27 oktober, 10:00-12:00 för att höra mer om projektet och få information om ansökningsprocessen.

Anmälningar senast 26.10. här: https://forms.office.com/r/rCqNLutbgs.

Projektet presenteras också på mässan Integration2022 den 7 november 2022.

Läs mera om projektet här: Building an inclusive integration approach in Finland (coe.int)

Projektet samfinansieras av Europeiska Kommissionens Generaldirektorat för Strukturreformer via instrumentet för tekniskt stöd (TSI) 2022 och Europarådet. Projektet implementeras av Europarådets program Intercultural Cities tillsammans med Europeiska Kommissionen och Justitieministeriet. 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Oscar Ohlis
+358 9 771 2230, +358 50 409 6010
Ansvarsområden
  • integration på svenska
  • arbetskraftsinvandring
  • kontaktytor
  • intressebevakning och utveckling av service för våra svensk- och tvåspråkiga kommuner
  • stärkande av tvåspråkigheten i Kommunförbundets utvecklingsprojekt
  • koordinering av nätverket för svensk- och tvåspråkiga kommuner samt sekreterare för svenska delegationen
Läs mer om dessa teman

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.