Kommuner, svara på enkät om integration på svenska!

Hur är integrationsarbetet organiserat i Svenskfinland? I en enkät som Kommunförbundets svenska integrationsprojekt skickade till kommunerna i Svenskfinland i början av december kartläggs integrationsarbetet i de svensk- och tvåspråkiga kommunerna.

– Jag hoppas att kommunerna svarar flitigt. Svaren är viktiga för Kommunförbundets fortsatta integrationsarbete med de svensk- och tvåspråkiga kommunerna, säger projektledaren Oscar Ohlis.

Kommunförbundets tvååriga integrationsprojekt stödjer integration på svenska i de svensk- och tvåspråkiga kommunerna. Målet är att skapa smidigare integrationsstigar på svenska och en bättre matchning mellan arbetskraft och lediga jobb.

I enkäten får kommunerna svara på frågor som till exempel ”Vilka är de huvudsakliga aktörerna i uppgörandet av kommunens integrationsprogram?” och ”Finns det personer med invandrarbakgrund i dessa organ?”

Man vill också veta hur välfärdsområdenas verksamhet påverkar integrationsarbetet i kommunerna.

Oscar Ohlis hoppas att enkäten i första hand besvaras av personer som är involverade i integrationsarbetet.

Enkäten ska besvaras senast 6.1. 2023.

Länken till enkäten finns här.

 

Nytt projekt med fokus på integration
och arbetskraftsinvandring på svenska

Läs mera om Kommunförbundets svenska integrationsprojekt här.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Oscar Ohlis
+358 9 771 2230, +358 50 409 6010
Ansvarsområden
  • integration på svenska
  • arbetskraftsinvandring
  • kontaktytor
  • intressebevakning och utveckling av service för våra svensk- och tvåspråkiga kommuner
  • stärkande av tvåspråkigheten i Kommunförbundets utvecklingsprojekt
  • koordinering av nätverket för svensk- och tvåspråkiga kommuner samt sekreterare för svenska delegationen