18.2.2022

Nytt projekt med fokus på integration och arbetskraftsinvandring på svenska

Smidigare integrationsstigar på svenska och bättre matchning mellan arbetskraft och jobb. Kommunförbundets svenska enhet startar ett tvåårigt integrationsprojekt som stödjer integration på svenska i de svensk- och tvåspråkiga kommunerna. Projektet som finansieras av i huvudsak Svenska kulturfonden omfattar så väl flyktingintegration som arbetskraftsinvandring.

– Den som kommer till vårt land som asylsökande eller flykting har rätt till en rad samhälleliga integrationstjänster – bland annat en integrationsplan och språkutbildning. För den som kommer hit på grund av arbetskraftsinvandring är rättigheterna inte lika omfattande. Här behövs det lagändringar, en problematik som vi kommer att titta närmare på i projektet. Erfarenheter från Närpes och andra delar av landet visar att de som flyttar till Finland på grund av jobb också behöver stöd, säger Kommunförbundets svenska direktör Ulf Stenman.

Kommunförbundets tvååriga integrationsprojekt har en budget på strax över 200 000 euro. Projektet riktar sig till de 49 kommunerna i Svenskfinland. Projektledaren som anställs kommer att fungera som sakkunnig gentemot kommunala beslutsfattare och tjänstepersoner i lagstiftningsfrågor och sköta intressebevakningen i integrationsfrågor gentemot stat och kommun.

– Målet är att skapa smidiga integrationsstigar på svenska. Vi kommer också att utveckla nätverkssamarbetet mellan kommunerna samtidigt som vi koordinera insatserna ur ett kommunalt perspektiv, säger Stenman.

Flerspråkighet gynnar ekonomin

På lång sikt är målsättningen att skapa ett mångkulturellt och inkluderande Finland där matchningen mellan arbetskraft och lediga jobb fungerar.

– Integrationen kommer att bli en del av den kulturella och språkliga hållbarheten i framtidens kommuner, säger Stenman. Tvåspråkighet och flerspråkighet är viktiga byggstenar i denna utveckling, därför behöver våra kommuner integrationsstigar på svenska.

Flerspråkighet gynnar den ekonomiska tillväxten. 

– En ekonomi i balans utgör grunden för all verksamhet i såväl kommunen som i näringslivet. Det finns forskning som visar att språklig mångfald gynnar för den lokala och regionala ekonomin. Därför är en medveten satsning på språklig mångfald viktigt i kommunen.

Kommunerna i synnerhet i södra Finland integrerar i allmänhet på finska, trots att det finns undersökningar som visar att integration på svenska ger positiva resultat. I en undersökning från Magma (2012) uppgav 23 procent av invandrarna i huvudstadsregionen att de var intresserade av att integreras på svenska och hela 54 procent att de ville lära sig båda inhemska språken.

Integrationsprojektets mål:

  • Att konkret handleda kommunerna i integreringsprocessen.
  • Att skapa smidiga integrationsstigar på svenska i alla svensk- och tvåspråkiga kommuner.
  • Att skapa ett nätverk för kommunernas integrationskoordinatorer där de kan utbyta erfarenheter och tips med varandra.
  • Att etablera en sakkunnig i integreringsfrågor på Kommunförbundet som framöver kan finansieras med skattemedel.
  • Att fler nyanlända väljer att integreras på svenska.
  • Att bidra till ett mer mångkulturellt och inkluderande Svenskfinland.
  • Att skapa bättre matchning av arbetskraft och jobb.
  • Att minska segregationen och ökar mångfalden i Svenskfinland.

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe

Digifika - nätverk för digitalisering

Kommunförbundet arrangerar korta sessioner med presentationer och diskussioner om digitalisering på svenska i nätverket för Digifika.

Mer info om nätverket för digifika.