Kommunförbundets, Kevas och Finlands Kommundirektörer rf:s enkät om kommundirektörernas arbetshälsa 2022 har öppnats

Kommunförbundet har skickat en enkät om kommundirektörernas arbetshälsa till alla kommun- och stadsdirektörer i Finland. Det är fråga om Kommunförbundets och Kevas enkät som genomförts med 2–3 års mellanrum sedan 2007. Senast genomfördes enkäten i slutet av 2020.

Enkäten kan besvaras i maj–juni 2022 och resultaten offentliggörs på Kommundirektörsdagarna i augusti.

Enkäten för år 2022 omfattar följande delområden:

  • arbetsförmåga och arbetets svårighetsgrad
  • hur besluts- och ledningssystemet fungerar
  • ledningsgruppsarbete
  • direktörsavtal och utvecklingssamtal
  • trakasserier och hot
  • resurser och ork i arbetet
  • aktuella förändringar och karriärutsikter.

Resultaten från enkäten ger värdefull information om läget och utvecklingen för de finländska kommundirektörernas arbetshälsa. På basis av resultaten planeras i samarbete med Keva och Finlands Kommundirektörer rf vilka metoder man kan använda för att stöda kommundirektörernas arbetshälsa.

Tags