Kommunförbundets och lokalcentralens mallar för hyresavtal mellan kommuner och välfärdsområden

Kommunförbundet och Landskapens lokalcentral har tillsammans tagit fram dokumentmallar för hyresavtal mellan kommuner och välfärdsområden.

Dokumentmallarna omfattar:

  • dokumentunderlag för hyresavtal
  • allmänna villkor för hyresavtal
  • ansvarsfördelningstabeller för olika byggnadstyper
  • avtal om nyttjanderätt samt
  • ett formulär för sammanställning av hyresuppgifter

För avtalsdokumenten har också tillämpningsanvisningar utarbetats.

– Enligt lagen ska välfärdsområdet och kommunen ingå hyresavtal om besittning av lokalerna vilket ska gälla åtminstone till den 31 december 2025, säger Jussi Niemi, lokalservicechef vid Kommunförbundet.

– Vi har sammanställt dokumentmallarna för att underlätta utarbetandet av hyresavtal mellan kommunerna och välfärdsområdena. Det är dock frivilligt att använda mallarna. De kan användas som de är, utnyttjas delvis eller modifieras efter eget behov.

Dokumentunderlagen för hyresavtal kan laddas ned som finsk- eller svenskspråkiga Word- och Exceldokument på webbplatsen för Kommunförbundets förändringsstöd.

Dokumentmallarna och avtalsvillkoren har utarbetats för att möta behovet av hyresavtal under den så kallade övergångsperioden, alltså 3+1 år.

– För livscykelprojekt eller lokaler som förutsätter avtal som är mycket längre än 3+1 år är det motiverat att använda avtalsstrukturer som är bättre lämpade för den typen av objekt, säger Niemi.

Kommunförbundets förändringsstöd i vårdreformen 

Vi erbjuder medlemsorganisationer och avtalsparter samt välfärdsområden stöd i anslutning till förändringen. På webbplatsen för förändringsstöd hittar du också aktuella evenemang, publikationer och anvisningar om ämnet. 

Du kan bekanta dig med det förändringsstöd som vi erbjuder på vår webbplats

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman