Pasi Artikainen, direktör för Seinäjoki utbildningssamkommun, ordförande för Kommunförbundets nätverk för yrkesutbildning

I Kommunförbundets verksamhet deltar 42 yrkesutbildningsanordnare. De kommunalt anknutna anordnarna av yrkesutbildning ansvarar för största delen av yrkesutbildningen. I praktiken står de kommunalt anslutna yrkesutbildningsanordnarna för över 80 % av yrkesutbildningens målinriktade studerandeår.

Ett system med kommunalt anknutna anordnare av yrkesutbildning tillgodoser bäst regionernas mycket olika behov att utveckla yrkeskompetensen i synnerhet nu när läroplikten utvidgats till andra stadiet och kommunerna övertar organiseringsansvaret för arbets- och näringstjänsterna under år 2024. De privata yrkesutbildningsanordnarna har en viktig roll och kompletterar det kommunala systemet.

Yrkesutbildningsanordnare deltar i Kommunförbundets verksamhet

Arenan för yrkesutbildning är Kommunförbundets nätverk för sakkunniga inom yrkesutbildningen. I nätverket deltar över 40 direktörer inom yrkesutbildningen. Arenan sammanträder tre gånger per år. En mindre arbetsgrupp, som består av medlemmar från Arenan, samlas i ett arbetsutskott som sammanträder oftare för att diskutera och ta ställning till centrala frågor inom yrkesutbildningen.

Kommunförbundet har kallat rektor Pasi Artikainen, direktör för Seinäjoki utbildningssamkommun Sedu, till ordförande för Arenan för yrkesutbildning under perioden 2022–2023.

Kommunförbundets utvecklingschef Maarit Kallio-Savela anser att nätverket och dess arbetsgrupp har en viktig roll i förbundets praktiska arbete och dess framtida riktlinjer. Utvecklingsteman för de kommande åren togs fram tillsammans med nätverket och publicerades i början av hösten 2021: Kommunförbundets servicelöfte till yrkesutbildningsanordnare

Yrkesutbildningen har en stor betydelse för regionernas framgång

Pasi Artikainen

- Yrkesutbildningens roll i regionens utveckling är betydande. Genom sina tjänster ökar den regionens kompetensnivå och gynnar välfärden, företagens konkurrenskraft och tillgången till kvalificerad arbetskraft. Rollen som utvecklare är inte given, den kräver att utbildningsanordnaren är aktiv, har samarbetsförmåga och sakkunskap. Flera stora, nationella och regionala reformer pågår just nu, som för att lyckas kommer att behöva också yrkesutbildningens tjänster, till exempel vid inledandet av välfärdsområdenas verksamhet och när arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna, säger Pasi Artikainen, färsk ordförande för Arenan för yrkesutbildning.

Artikainen betonar tjänsterna för kontinuerligt lärande som bör förnyas med utgångspunkt i kunder och behov. Ett nytt servicecenter för kontinuerligt lärande har inlett sin verksamhet och kommer att vara en viktig samarbetspartner för utbildningsanordnarna.

- Alla arbetstagare förväntas förkovra sig och uppdatera sin kompetens. Finlands framgång i den globala konkurrensen förutsätter att kompetensen höjs till en ny nivå, säger Artikainen.

- Utvidgningen av läroplikten var en stor, politisk omläggning och den har kommit igång väl. Med stram tidtabell för beredningen lyckades yrkesutbildningsanordnarna lägga om sina verksamhetsmodeller för att genomföra läroplikten. Efter den första fasen är det viktigt att utvärdera genomförandet och vidta korrigerande åtgärder.   Detta betyder tätt samarbete mellan utbildningsanordnarna och Undervisnings- och kulturministeriet, säger Artikainen och betonar den utbildningspolitiska rollen som Arenan för yrkesutbildning har.

Medlemmarna i arbetsutskottet för Arenan för yrkesutbildning 2022–2023:

 • Ordförande för Arenan, rektor Pasi Artikainen, direktör för Seinäjoki utbildningssamkommun
 • Jouni Haajainen, direktör för Koulutuskuntayhtymä Tavastia
 • Hannu Immonen, serviceområdesdirektör, Åbo stad
 • Pasi Kankare, verkställande direktör, Careeria Oy
 • Olli-Pekka Juhantila, direktör för Salon seudun koulutuskuntayhtymä
 • Antti Lehmusvaara, direktör för Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä
 • Rektor Virpi Lilja, direktör för Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
 • Kari Pumalainen, direktör för Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
 • Rektor Jaana Ritola, direktör för Koulutuskuntayhtymä Brahe
 • Riikka-Maria Yli-Suomu, direktör för Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda
 • Rektor Åsa Stenbacka, Vasa stad/Vamia
   

På Kommunförbundet ansvarar utvecklingschef Maarit Kallio-Savela och sakkunnig Essi Ratia för Arena-nätverket.

Närmare upplysningar:

 • Maarit Kallio-Savela, utvecklingschef, Kommunförbundet, tfn 050 437 0045
 • Pasi Artikainen, rektor, direktör för Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, tfn 040 830 2415
 • Essi Ratia, sakkunnig, Kommunförbundet, tfn 050 463 7695

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.