Projektet för dokumentation av ungdomsarbete (ungDo) är igång – kom med du också!

Dokumentationssystemet för kommunalt ungdomsarbete ungDo (nuoDo) publicerades i februari. Kommunförbundet har utvecklat systemet i samarbete med kommuner av olika storlek tack vare Undervisnings- och kulturministeriets specialunderstöd. Under våren ordnade vi flera utbildningar och informationsmöten i samarbete med Regionförvaltningsverket och den regionala samordningen av ungdomsarbetet.  Ett ansenligt antal kommuner runt om i landet har redan tagit i bruk ungDo. 

Vad är ungDo?  

UngDo är ett statistik- och dokumentationssystem för ungdomsarbetet i kommunerna. Systemet är avgiftsfritt och målgruppen är personal, planerare och chefer inom kommunernas ungdomsarbete. Det är frivilligt för kommunerna att ta i bruk systemet, och ibruktagandet kan ske enligt kommunernas egen tidtabell.  Med hjälp av systemet kan det kommunala ungdomsarbetet beskrivas på ett mångsidigare sätt och beslutsfattandet i arbetet basera sig i allt högre grad på lokal och nationell information.

Hur kommer jag med?  

Först upprättas ett avtal mellan kommunen och Kommunförbundet om användning av ungDo, sedan introducerar Kommunförbundet kommunerna i hur man använder systemet. Under hösten 2022 ordnar vi flera utbildningar för huvudanvändare och övriga användare på Teams samt enligt överenskommelse också på plats.

Dessutom är det möjligt att delta i ungDo -klinikerna som ordnas på Teams, där du kan diskutera användningen av ungDo, få stöd för användningen samt berätta om dina erfarenheter och utvecklingsidéer. Klinikerna ordnas varje vecka från och med 5.9. Länken till ungDo -kliniken finns på vår webbplats.  

Mer information om systemet och utbildningarna finns på vår webbplats!

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman