Staten ersätter utgifter för småbarnspedagogik 2022 och 2023 för barn som flytt från Ukraina

Bland de flyktingfamiljer som kommer till Finland från Ukraina finns också barn under skolåldern. Det är ytterst viktigt att de kan delta i småbarnspedagogik och får umgås med andra barn. Kommunerna har agerat snabbt i det föränderliga läget och flera kommuner har redan börjat ordna småbarnspedagogik för barn som flytt från Ukraina. Regeringen uppmuntrar också till detta i sina riktlinjer våren 2022.

Om bedömningen att 60 000 personer kommer till Finland förverkligas, innebär det årliga kostnader på cirka 112 miljoner euro för kommunerna för ordnandet av småbarnspedagogik.

Kalkylen baserar sig på utgifterna för småbarnspedagogik år 2020 (12 400 euro/barn). I kalkylen har man utgått från att cirka 45 procent av de nyanlända är minderåriga och cirka en tredjedel av de minderåriga är under skolåldern.

I enlighet med beslutet från vårens ramförhandlingar ersätter staten kommunerna utgifter för småbarnspedagogik som tillhandahålls barn som flytt från Ukraina. Utgifterna ersätts år 2022 genom statsunderstöd och år 2023 genom temporär lagstiftning.

Kommunernas slutliga utgifter för småbarnspedagogiken beror på det faktiska antalet nyanlända, andelen barn bland dem som kommer till Finland samt i vilken utsträckning barnen deltar i småbarnspedagogik. Vi justerar våra kalkyler enligt lägesutvecklingen 2022.

Tags