Är ni bra på kommunikation och kundservice?

Tävlingen Årets klargörare 2022 belönar mästare i klarspråk

Har er kommun förnyat sin webbplats eller sina elektroniska tjänster ur kundperspektiv eller på annat sätt förbättrat den språkliga tillgängligheten? Har ni lyckats speciellt väl med att förmedla information eller med en namnreform? – Anmäl din enhet eller arbetsgrupp till tävlingen Årets klargörare!

Hederspriset Årets klargörare delas ut för främjande av gott myndighetsspråk. Tävlingen är öppen för kommunala, samkommunala och statliga myndigheter samt arbetsgrupper och enskilda anställda vid dem. Vi på Kommunförbundet hoppas naturligtvis på många bra kandidater från kommunsektorn.

Tillgänglighet till kommunala tjänster, invånardelaktighet och rättssäkerhet

Tävlingen ordnas av Institutet för de inhemska språken. I juryn ingår utöver representanter för Institutet för de inhemska språken och statens ämbetsverk också representanter för Kommunförbundets kommunikationsenhet. I arbetsgruppen vill vi genom denna tävling synliggöra framgångarna i det arbete som görs för att främja ett gott språk.

Ett klart, begripligt och sakligt språkbruk förbättrar tjänsternas tillgänglighet och kommuninvånarnas delaktighet och rättssäkerhet. Kandidaterna utgör också ett inspirerande exempel för andra.

Vid valet av kandidater betonar vår jury följande aspekter:

 • Som tvåspråkig kommun har ni beaktat båda de inhemska språken, såväl finska som svenska.
 • Ni har fått mätbara eller märkbara resultat av er verksamhet, till exempel besparingar eller god kundrespons.
 • Er kommun har utvecklat nya arbetssätt som bidrar till bättre texter eller bättre kommunikation.
 • Ert utvecklingsarbete är långsiktigt.

Hur anmäler du din kommun till tävlingen?

 • Om du inte själv är kandidat, försäkra dig om att din kandidat samtycker till att delta.
 • Fyll i anmälningsblanketten och bifoga material: en text eller exempelvis en länk till en text, ett processchema eller en webbplats.
 • Berätta vad som har förändrats jämfört med tidigare.
 • Lämna in anmälan senast 11.9 kl. 16. Vi hoppas dock på bidrag redan under sommaren och sensommaren.
 • Läs närmare anvisningar och anmäl dig till tävlingen på Språkinstitutets webbplats (nyhet på finska, med tävlingsinformation även på svenska).

Priset delas ut av Institutet för de inhemska språken. Bland de tre främsta kandidaterna utser Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen en vinnare.

Institutet för de inhemska språken offentliggör vinnaren i tävlingen Årets klargörare 2022 under evenemanget Klarspråksdagen i oktober. Evenemanget ordnas 10.10.2022.

Tags
Heli Huttunen

Heli Huttunen

Translator
Kommunikationsenheten
+358 9 771 2484, +358 50 568 7607
Ansvarsområden
 • översättning till engelska
 • utveckling av Kommunförbundets engelskspråkiga webbtjänster

Stiina Torkkel

Sakkunnig i kommunikation
Kommunikationsenheten
+358 9 771 2455, +358 40 528 5359
Ansvarsområden
 • kommunikation i juridiska frågor
 • kommunikation i upphandlingsfrågor
 • utveckling av webbtjänsterna
 • kontakter med medier