Vilken lär- och hobbymiljö har ökat gemenskapen och minskat ensamheten? – nominera mottagare till Cygnaeus-priset 2022!

Barns och ungas upplevelser av ensamhet har ökat oroväckande. Kommunerna har också berörts av många förändringar i omvärlden. För att stärka känslan av grundtrygghet och förebygga ensamhet blir det allt viktigare att stärka framtidstro, gemensamt ansvar och gemenskap både på olika utbildningsstadier och inom hobbyverksamhet.

Utbildningsstyrelsen efterlyser nu i samarbete med Kommunförbundet exempel på förtjänstfullt arbete som främjar gemenskapen i lär- och hobbymiljöer. Verksamhet som minskar ensamhet genom att beakta, höra och möta medlemmarna på ett respektfullt sätt kan belönas. Hurdana metoder har ni använt för att engagera alla?

Utbildningsstyrelsen ber att få in förslagen till Cygnaeus-pristagare för år 2022 senast 19.9.2022. Priset kan tilldelas en person, en sammanslutning eller ett projekt som arbetar med formellt, informellt eller icke-formellt lärande. 

Pristagaren utses av terapeuten Terapeutti Ville, dvs. Ville Merinen och PD, docent Sofia Laine. Priset delas ut vid ett evenemang som ordnas i november 2022.  

Finns vinnaren hos er? Skicka ditt förslag till.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman