Nätverket för svensk- och tvåspråkiga kommuner

Christian Dreyer ny ordförande för svenska kommunnätverket

Christian Dreyer är ny ordförande för Kommunförbundets nätverk för de svensk- och tvåspråkiga kommunerna. Dreyer är kommundirektör i Jomala, Åland.

Vice ordförande i nätverket är kommundirektör Rurik Ahlberg (Korsholm), kommundirektör Jarkko Sorvanto (Lappträsk) och stadsdirektör Petra Theman (Raseborg).

Det nya presidiet valdes på nätverksmötet den 16 juni. Presidiet valdes för verksamhetsåret 2023-24.

Nätverket för de svensk- och tvåspråkiga kommunerna är ett av Kommunförbundets fem strategiska kommuntypsnätverk och en viktig arena för att föra diskussioner både mellan kommunerna och Kommunförbundet och kommunerna sinsemellan.

Nätverket strävar efter att stärka den svenska intressebevakningen och föra en aktiv och konstruktiv dialog med medlemmarna. Kommunerna representeras i första hand av kommun- eller stadsdirektören.

Läs mera om Kommunförbundets svenska nätverk här.

Christian Dreyer

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe

Digifika - nätverk för digitalisering

Kommunförbundet arrangerar korta sessioner med presentationer och diskussioner om digitalisering på svenska i nätverket för Digifika.

Mer info om nätverket för digifika.