De sex största städerna flaggar idag för hållbar utveckling

SDG-lippu

Finlands sex största städer – Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Vanda, Uleåborg och Åbo – deltar i SDG-flaggningsdagen 25.9. SDG-flaggningsdagen firar halvtidsetappen för Agenda2030-arbetet som främjar hållbar utveckling.

Städerna vill lyfta fram vikten av arbetet för hållbar utveckling och visa sitt engagemang för den gemensamma agendan och dess mål. De sex största städerna är föregångare inom hållbar utveckling både på nationell och global nivå. Som föregångare vill städerna också tjäna som exempel på hållbarhetsarbete på lokal nivå för alla Finlands kommuner.

Städerna samarbetar kring hållbar utveckling bland annat inom de sex största städernas SDG-nätverk.

Även Kommunförbundet flaggar för hållbar utveckling.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.