Enkät om samarbetet inom elevhälsan

Kommunerna och andra utbildningsanordnare samt välfärdsområdena ansvarar tillsammans för genomförandet av elevhälsan. Inom Kommunförbundets och Hyvils kontaktyteprojekt vill vi reda ut hur samarbetet fungerar mellan kommuner och andra utbildningsanordnare samt mellan utbildningsanordnare och välfärdsområden. Syftet med enkäten är att skapa en helhetsbild av hur samarbetet fungerar och att lyfta fram de framgångar och utmaningar som samarbetet inom elevhälsan innebär.  

Enkäten har sänts till alla kommuner på samt till andra kommunalt anknutna organisationer som anordnar utbildning. Enkäten kan besvaras fram till 30.11.2023. 

– Vi har fått många olika åsikter om hur elevvården fungerar i kommunerna och välfärdsområdena, konstaterar Irmeli Myllymäki vid Kommunförbundet. Med hjälp av enkäten vill vi närmare utreda hurdan situationen är i de olika områdena när det kommer till samarbete. 

Resultaten rapporteras i slutet av året. 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman