Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas:

  1. I förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst är det möjligt att sköta ärenden elektroniskt. Utöver domstolens kontaktuppgifter ska således också e-tjänsten nämnas i besvärsanvisningarna. Dess nya adress är https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/
  2. Besvärsanvisningarna ska innehålla ett omnämnande av att en avgift kan tas ut för behandlingen av ärendet i domstol, och det är skäl att i besvärsanvisningarna inkludera en länk till lagen om domstolsavgifter (Finlex). Aktuell information om rättegångsavgifterna finns påDomstolsväsendets webbplats.

Delar som ska fogas till kommunernas besvärsanvisningar

Vi har infört dessa tillägg i Kommunförbundets mallar för anvisningar om sökande av ändring. Mallarna finns nedan.

Förändringarna gäller hela den offentliga förvaltningen

Förändringarna gäller förutom kommunernas beslut också alla myndighetsbeslut. Annan offentlig förvaltning kan med fördel läsa anvisningarna på domstolsväsendets webbplats.

 

Läs mer

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.