Hur få mer mobilfri tid? Föreslå årets mottagare av Cygnaeus-priset!

Barn och unga spenderar ofta en stor del av sin tid med mobilen i handen – även när det finns möjlighet att umgås med kompisar. Därför är det viktigt att hitta och stödja olika sätt att umgås utan mobilen.

Teknik är idag en allt större del av vardagen för barn och unga. Det blir dock allt viktigare att även klara av att umgås utan tekniken. Utbildningsstyrelsen vill därför tillsammans med Kommunförbundet belöna verksamhetsmodeller som främjar umgänge och samhörighet. I år utses mottagaren av priset av professor Anne Birgitta Pessi och sångaren och låtskrivaren Nelli Matula. Cygnaeus-medaljen som formgivits av Essi Renvall delas ut under Educa-mässan 2024.  

Årets tema är Mobilfri tid!

Vilka slags modeller för att umgås och göra saker tillsammans främjar samvaro och mobilfri tid? Vilka metoder eller tillvägagångssätt har utarbetats för att möta varandra i vardagen? Vi önskar få förslag på en mottagare av Cygnaeus-priset som lyckats skapa sätt att få barn och unga att se och höra varandra.  

Cygnaeus-priset kan tilldelas en person, en grupp eller ett samfund oberoende av organisation. Priset kan även ges en enskild klass, skola eller hobbygrupp.

Ge ditt förslag på mottagaren av Cygnaeus-priset år 2023 senast 23.10.2023 kl. 16.15.

Ge ditt förslag på mottagaren av Cygnaeus-priset!

Cygnaeus-priset tar fasta på modeller som främjar delaktighet, samhörighet och tillgänglighet. Skolstyrelsen instiftade Cygnaeus-priset år 1981 till minnet av den finländska läropliktsskolans fader Uno Cygnaeus (1810–1888). Ursprungligen delades priset ut för att uppmärksamma en livsgärning. År 2019 började man dela ut priset i ett nytt format.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe