Kalajoki, Kervo och Björneborg är finalisterna i tävlingen Finlands aktivaste kommun

Kalajoki, Kervo och Björneborg har gått till final i tävlingen Finlands aktivaste kommun. Finalisterna presenterades i dag i samband med nomineringen till Idrottsgalan.

I tävlingen söks denna gång en kommun som har främjat invånarnas aktivitets- och motionsmöjligheter på bred front. 

– Kommunerna har en viktig roll i främjandet av invånarnas fysiska aktivitet och en aktiv livsstil för alla. Utmaningen med alltför lite fysisk aktivitet kan inte lösas enbart med de åtgärder och tjänster som idrottsväsendet erbjuder, även om de utgör en bra grund för främjandet av en aktiv livsstil. Invånarnas fysiska aktivitet kan främjas med olika former av service och ett flertal lösningar i närmiljön. För att öka kommuninvånarnas fysiska aktivitet behövs alla förvaltningsområden, säger Timo Räikkönen, specialsakkunnig vid Kommunförbundet.

Kalajoki rentav lockar till aktivitet!

I Kalajoki, som har 12 000 invånare, utnyttjas det havsnära lägets möjligheter mångsidigt och miljövänligt. De tillgängliga lederna lockar alla invånare ut i den friska luften och aktivitetsåret har bjudit på många inspirerande evenemang. Också digitaliseringen har på ett påhittigt sätt utnyttjats för att stödja aktivitetsvalen i det dagliga livet. 

I Kervo är det förvånande enkelt att vara aktiv i vardagen

Kervo är en stad med 37 000 invånare där samarbetet mellan olika aktörer har finslipats och det har blivit förvånande enkelt att röra på sig i vardagen. Strategiska tillämpningar och kommungränsöverskridande motionsspår skapar en effektiv helhet som gör det enkelt för olika invånare att motionera. I Kervo har man sett planeringen av markanvändningen som en del av det långsiktiga arbetet med att få alla att röra på sig. 

I Björneborg har man planerat på lång sikt för att främja den fysiska aktiviteten 

Den havsnära staden med 83 000 invånare ger personer i alla åldrar möjlighet till ett aktivt liv. Björneborgs modell för motionsfrämjande samt det avgiftsfria ungdomspasset har på ett framgångsrikt sätt stött barnens och de ungas dagliga fysiska aktivitet. Björneborgs stad sporrar också sina anställda att röra på sig. Men långsiktig planering säkerställer man att motion ingår i allas liv.

Vinnaren utses vid Idrottsgalan i januari

Titeln som Finlands aktivaste kommun söktes av 38 kommuner i år. Av dessa valde en förjury tre finalister. 

I de tre kommuner som gått till final märks en aktiv livsstil i strategiarbetet, i samarbetet över sektors- och organisationsgränserna och i ett brett främjande av invånarnas möjligheter att röra på sig.

Vinnaren i tävlingen Finlands aktivaste kommun utses av Idrottsgalans stora jury, och offentliggörs vid Idrottsgalan 11.1.2024.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman