Kommunerna ska bedöma riskerna för dagvattenöversvämningar inom sina områden 2024

Nainen on selin kameraan laiturilla ja katselee kaukaisuuteen.

De preliminära bedömningarna av riskerna för dagvattenöversvämningar enligt lagen om hantering av översvämningsrisker ska uppdateras i alla kommuner 2024. Denna bedömningsprocess genomförs nu för tredje gången. I uppdateringsarbetet kan den preliminära bedömningen av riskerna för dagvattenöversvämningar från föregående planeringsomgång 2018 användas. Om det även i den andra planeringsomgången förblivit ogjort är det dags att åtgärda detta.  

Nedan har vi sammanställt uppdateringsarbetet för bedömningen av riskerna för dagvattenöversvämningar. Det finns även webbinarier som stöd. 

Bedömningarna av riskerna för dagvattenöversvämningar ska vara klara senast 22.12.2024 

Om det inte har förekommit några dagvattenöversvämningar under planperioden och om det inte har skett några betydande förändringar i markanvändningen, kan uppdateringsarbetet vara rätt så enkelt. Kommunen ska även då sörja för deltagandet i bedömningsprocessen i enlighet med lagstiftningen genom att hålla handlingar tillgängliga och genom myndighetsbeslut. 

Kommunen ska se över eller göra bedömningen samt ange eventuella områden med betydande översvämningsrisk senast 22.12.2024. Om kommunerna anger områden med betydande risk för dagvattenöversvämning ska för dessa områden utarbetas kartor över översvämningshotade områden och översvämningsrisker senast 22.12.2025 och planer för hantering av översvämningsrisker senast 22.12.2027. Lagen om hantering av översvämningsrisker föreskriver att närings-, trafik- och miljöcentralerna ska ge kommunerna experthjälp i bedömnings- och planeringsarbetet.  

Finlands miljöcentral och Kommunförbundet har i samarbete uppdaterat den promemoria som användes under den föregående bedömningsomgången till stöd för kommunerna i utarbetandet av den preliminära bedömningen av riskerna för dagvattenöversvämningar. Den skickas till alla kommuner och till bland annat räddningsverken och NTM-centralernas kontaktpersoner för översvämningar. 

Som stöd för bedömningen av risken för dagvattenöversvämningar ordnas två avgiftsfria webbinarier – anteckna dem i din kalender! 

Kommunförbundet och Finlands miljöcentral Syke ordnar två avgiftsfria webbinarier kring temat med huvudsakligen samma innehåll. Under webbinarierna ges information om utarbetandet av den preliminära bedömningen och så presenteras bland annat Sykes nya informationsmaterial som kan användas i bedömningen.  

Webbinarierna ordnas 14.11.2023 kl. 9–11 och 16.1.2024 kl. 13–15. Lägg in datumen i din kalender och kom med! Webbinarierna inklusive länkar finns i vår evenemangskalender.

Mer information om dagvatten finns på vår webbplats. (på finska)

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman