Kommunförbundet utreder de kommunala beslutsfattarnas syn på beredningen av AN-tjänsterna 2024 och på arbetet i kontaktytorna mellan kommunerna och välfärdsområdena

Kommunförbundets första Kommunpuls i år kartlägger den professionella och politiska ledningens syn på bland annat beredningsfasen i reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 samt på arbetet i kontaktytorna mellan kommunerna och välfärdsområdena. Med hjälp av enkäten utreds också kommunernas nuläge i allmänhet i det här skedet av reformen och i inledningsfasen i den nya regeringens arbete.

Kommunförbundet utför Kommunpuls-enkäter om aktuella frågor för att kartlägga nuläget i kommunerna. Med denna enkät utreds bland annat beredningsfasen i reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 och den primära modellen för hur servicen ordnas, samt synpunkter på arbetsfördelningen mellan kommunerna och välfärdsområdena.

Svaren på enkäten och de synpunkter som framkommer används i Kommunförbundets påverkans- och utvecklingsarbete, samt i intressebevakningen och förändringsstödet till kommunerna.

Enkäten skickas per e-post till kommun- och stadsdirektörerna och till fullmäktige- och styrelseordförandena i kommunerna 12.4.2023. Svarstiden går ut på fredag 21.4

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe