Svara på enkäten!

Kommunförbundet utreder nuläget för skolskjutsar i kommunerna

Genom en enkät riktad till kommunerna utreder Kommunförbundet nuläget för skolskjutsar för elever i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Syftet med enkäten är att kartlägga hur skolreseförmånen ordnats och genomförts i kommunerna på fastlandet.

Samtidigt insamlas information om transporternas kostnadseffektivitet, utbudets omfattning och hur väl den gällande lagen om grundläggande utbildning fungerar i ordnandet av skolreseförmånen. 

Kommunförbundet gör ett sammandrag av enkätresultaten som publiceras i början av 2024. Till sammandraget bifogas de senaste uppgifterna om antal elever som transporteras samt kostnaderna för skolskjutsarna år 2022. En motsvarande enkät gjordes senast för två år sedan. Då märktes coronapandemins olika effekter i svaren. Distansundervisningen minskade inte kostnaderna för den grundläggande utbildningen men den tidsbegränsade lösningen bromsade ökningen i kostnaderna för skolskjuts.

Enkäten har skickats till kommunernas registraturer. Svarstiden för enkäten som genomförs med Webropol går ut 3.11.2023.

Bekanta dig med frågorna via länken nedan.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe