Ladda ner anvisningar 

Omröstning och val i kommunens förvaltning – handbok för kommunerna 

Tillvägagångssätten vid val och omröstningar ska beaktas i kommunens sammanträdesförfarande. Vi har gått igenom stötestenarna för omröstningar och val i kommunala organ: När röstar man, hur röstar man – och när använder man val?

Vi har utarbetat handboken Äänestys ja vaali kunnan hallinnossa.  I publikationen har vi använt rättspraxis och våra svar på frågor från kommunerna för att anvisningarna ska vara praktiskt inriktade och användbara i kommande situationer.

En svenskspråkig sammanfattning av publikationen ges ut under våren 2023.

Vilken är skillnaden mellan val och omröstning?

Med omröstning avses en situation där det vid ett organs sammanträde eller i fullmäktige har framförts ett eller flera understödda motförslag till föredragandens grundförslag och man beslutar vilket av dessa som ska bli organets slutliga beslut.

Med val avses en situation där en eller flera personer utses till ett kommunalt förtroendeuppdrag eller till exempel till kommunens representant eller en tjänst eller befattning.

Bestämmelser om grunderna för sammanträdesförfarandet finns för kommunernas del i kommunallagen och för välfärdsområdenas del i lagen om välfärdsområden. Det praktiska sammanträdesförfarandet är i stor utsträckning beroende av bestämmelserna i kommunens eller välfärdsområdets förvaltningsstadga. Därför måste förvaltningsstadgan innehålla bestämmelser om tillvägagångssättet vid omröstningar och val.

Från grundförslag till omröstningsordningen och från personval till särskilda frågor vid val av tjänsteinnehavare

Om du är intresserad av hur ett grundförslag, ett motförslag och en omröstning med förslag och omröstningsordning uppkommer under ett sammanträde och vad som händer med dem eller vilken skillnad det är på personval och val av tjänsteinnehavare, är denna avgiftsfria e-publikation för dig.

Handboken är skriven för kommunerna, men den kan i tillämpliga delar utnyttjas också av välfärdsområdena. Bestämmelserna är i grunden likadana.

Anvisningarna har utarbetats av våra jurister Juha-Matti Kiviluoto, Alexander Eriksson och KaiKetelimäki.

 

Läs mera

Äänestys ja vaali kunnan hallinnossa
 

Juha-Matti Kiviluoto

Juha-Matti Kiviluoto

Jurist
Juridiska enheten, Administrative Law
+358 9 771 2254, +358 50 441 0554
Ansvarsområden
  • stöd för beslutsfattandet i Kommunförbundets förbundsdelegation och styrelse
  • allmän förvaltnings- och kommunalrätt
  • beslutsfattande, ändringssökande och rättegångsförfaranden
  • val- och partilagstiftning
  • juridiska frågor om markanvändning, byggande, boende och trafik
Läs mer om dessa teman