Oscar Ohlis blir utvecklingschef för svenska verksamheten

Oscar Ohlis blir utvecklingschef i Kommunförbundets svenska team.

Ohlis som är politices magister arbetar för tillfället som sakkunnig i integrationsfrågor vid Kommunförbundet, där han leder ett tvåårigt integrationsprojekt. Han uppdrag som utvecklingschef inbegriper Kommunförbundets svenska intressebevakning externt och internt, nätverksarbete och verksamhetsutveckling.

– Jag ser mig själv som en utvecklare och idéspruta. Jag blickar framåt och vill gärna vara med och utveckla Kommunförbundets svenska verksamhet. Utvecklingschefen är som en lots som hjälper olika aktörer dels att hitta varandra, dels att samarbeta, säger han.

Oscar Ohlis tillträder sitt nya uppdrag den 15 augusti. 

– Det integrationsprojekt som jag har lett fortsätter som planerat på Kommunförbundet, exakt i vilken form klarnar senare. Men under en övergångsperiod fortsätter jag leda projektet som förut.

Oscar Ohlis har tidigare arbetat som socialpolitiskt sakkunnig vid Förbundet Finlandssvenska synskadade, där han ansvarade för förbundets intressebevakning och politiska påverkansarbete. Han har jobbat som enhetschef och rådgivare vid Luckan i Helsingfors och redaktionssekreterare för Finlands kommuntidning (FIKT) samt planerare vid Kommunförbundet.

 

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Oscar Ohlis
+358 9 771 2230, +358 50 409 6010
Ansvarsområden
  • integration på svenska
  • arbetskraftsinvandring
  • kontaktytor
  • intressebevakning och utveckling av service för våra svensk- och tvåspråkiga kommuner
  • stärkande av tvåspråkigheten i Kommunförbundets utvecklingsprojekt
  • koordinering av nätverket för svensk- och tvåspråkiga kommuner samt sekreterare för svenska delegationen