Kommunerna kan utarbeta sin egen byggnadsordning redan under arbetet i workshoppen

Projektet för att stödja verkställandet av bygglagen inleder workshoppar i september

Kolme henkilöä keskustelemassa rinnakkain. Henkilöt istuvat tuoleilla ja yksi pyörätuolissa.

Webbinariet Kunnan uusi rakennusjärjestys (Kommunens nya byggnadsordning) 5.9.2023 ger stöd för verkställandet av bygglagen

Det webbinarium som hölls i maj, Miten valmistautua rakentamislain voimaantuloon 1.1.2025 (Hur man förbereder för ikraftträdandet av bygglagen 1.1.2025), får en uppföljning i september. Webbinariet Kunnan uusi rakennusjärjestys 5.9.2023 är avsett för alla kommunala tjänsteinnehavare som vill delta i utarbetandet av en byggnadsordning enligt bygglagen vid de workshoppar som Kommunförbundet kommer att ordna senare under hösten 2023.

Det inledande webbinariet Kunnan uusi rakennusjärjestys tar upp allmänna frågor gällande byggnadsordningen, sådana som berör alla kommuner och kräver omfattande beredning, till exempel definitionen av ett område i behov av planering. Dessutom presenterar vi tidsplanen och huvudprinciperna för workshopparnas arbete. Workshopparna kommer att använda sig av Teams-miljön och en Mural-plattform.

Hur kan du delta i webbinariet? En inbjudan till webbinariet sänds till alla som finns på Kommunförbundets e-postlista för byggnadstillsyn. Skriv in dig på sändlistan här: E-postlistor för Samhälle, teknik och miljö | Kommunförbundet.fi (på finska)

Boka tid i din kalender för workshoppar där kommunens byggnadsordning kan utarbetas

  • Workshopparna ordnas ungefär varannan vecka och den första workshoppen hålls vecka 38.
  • Workshopparna börjar med en inledning kring det aktuella temat, varefter det gemensamma arbetet kör i gång.
  • Workshoppens material sparas på en plattform som man kan återvända till senare.
  • Kommunerna kan utarbeta sin egen byggnadsordning redan under arbetet i workshoppen.
  • Kommunförbundet faciliterar workshopparna och bidrar till arbetet med sin sakkunskap.
  • I workshopparna får kommunerna kollegialt stöd av andra kommuner.
  • På basis av arbetet utarbetar Kommunförbundet en mall för byggnadsordning och en eventuell handbok som publiceras på Kommunförbundets webbplats.

Visste du att? Enligt den nya bygglagen ska kommunerna ändra byggnadsordningarna så att ändringarna gäller senast 1.1.2027 (ByggL 28 §). I praktiken är det dock önskvärt att byggnadsordningen är klar redan när den nya lagen träder i kraft 1.1.2025.

Projektledare för projektet för att stödja verkställandet av bygglagen är Jukka Latokylä

Jukka Latokylä har utsetts till projektledare för projektet för att stödja verkställandet av bygglagen. Jukka är miljö- och byggnadstillsynschef i S:t Karins. Han ansvarar för att utarbeta en handbok för byggnadsordning och taxa. Han kommer att leda workshoppar inom projektet för att stödja verkställandet av bygglagen. Jukkas anställningsförhållande vid Kommunförbundet börjar 4.9.2023 och avslutas 30.4.2024. Under denna tid är Jukka tjänstledig från sin tjänst som miljö- och byggnadstillsynschef i S:t Karins.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman