Till dem som ansvarar för den grundläggande utbildningen i kommunen

Välkommen till Seminariet om nätverksbaserade grundskolor 9.2.2023

Lapsi tekee kärrynpyörää

Välkommen till det riksomfattande seminariet om projektet nätverksbaserade grundskolor den
9 februari kl. 10.00–14.30.

Seminariet ordnas i Helsingfors i Kommunernas hus och man kan också delta på distans. Seminariet hålls på finska.

Fokus i seminariet ligger på tillgången till grundläggande utbildning, den demografiska förändringen samt projektet nätverksbaserade grundskolor som genomförs 2023–2024.

Ett mer detaljerat seminarieprogram och en länk till anmälningen.

Läs mer om dessa teman