Till dem som ansvarar för den grundläggande utbildningen i kommunen

Seminarium om nätverksbaserade grundskolor

Information om evenemanget

Startdatum
Slutdatum
Evenemangsstad
Helsingfors
Price (excluding VAT)
0.00€

Flicka

Finlands Kommunförbund ordnar i samband med projektet nätverksbaserade grundskolor ett riksomfattande Seminarium om nätverksbaserade grundskolor. Seminariespråket är finska. 

Kommunförbundets projekt nätverksbaserade grundskolor genomförs 2023–2024 i samarbete med FCG. Parlamentarisk arbetsgrupp för glesbygder (JSM) verkar somdelfinansiär i projektet.

Temana för seminariet är tillgången till grundläggande utbildning, förändringen ibefolkningsstrukturen, utvärderingen av skolnätet i landsbygds- och skärgårdsområdena samt en presentation av projektet nätverksbaserade grundskolor och målen för utvecklingen av pilotområdena. Fokus i projektet ligger på samarbete. Seminariet är avgiftsfritt och öppet för alla.

Vi hoppas att ni kan informera personal och förtroendevalda som är intresserade av att utveckla den grundläggande utbildningen om möjligheten att delta i seminariet.

Deltagande i seminariet förutsätter anmälan. Man kan välja mellan att delta i seminariet på plats i Helsingfors eller via Kunta.tv:s direktsändning. Deltagarna svarar själva för sina rese-, lunch- och övriga kostnader.

Närmare uppgifter för anmälan och deltagande:

Deltagande på plats

Program kl. 10.00–14.30, morgonkaffe från kl. 9.30. Lunch på egen bekostnad.

Plats: Kommunernas hus, Andra linjen 14, 00530 Helsingfors. Mötesrum B 3.6 Granit (3 vån.) Kartlänk till Kommunernas hus

Deltagande via Kunta.tv:s direktsändning

Program kl. 10.00–14.30. De som anmält sig får en anmälningslänk. En inspelning av
seminariet publiceras senare på Kunta.tv:s webbplats.

Du kan delta i seminariet antingen på plats eller på distans. Anmälan senast 31.1.2023. Anmäl dig via denna länk! (Blankett är på finska.)

Välkommen till seminariet!

Program

9.30         Kaffe

10.00       Seminariet inleds kl. 10

10.05       Öppningsord
              Hanna Tainio, vice verkställande direktör, Kommunförbund

10.15        Förändringar i befolkningsstrukturen
              Rasmus Aro, sakkunnig, konsultbyrån för regionutveckling MDI

10.45       Tillgänglighet som en utbildningspolitisk utmaning
              -Anita Lehikoinen, kanslichef, Undervisnings- och kulturministeriet
              -Hanna Huttunen, riksdagsledamot, ordförande för den parlamentariska
               arbetsgruppen för glesbygd, enheten för utveckling av landsbygden,
               Jord- och  skogsbruksministeriet

11.10         Skolnätet i landsbygds- och skärgårdsområdena
               Mari Räkköläinen, utvärderingsråd, Nationella centret för utbildningsutvärdering

              Diskussion

11.50        Lunch (på egen bekostnad)

12.50        Projektet nätverksbaserade grundskolor
               Mari Sjöström, specialsakkunnig, Kommunförbund

13.20        Anföranden av företrädare för pilotområdena
              -Päijänne-Tavastland: Mika Silvennoinen, bildningsdirektör, Orimattila stad
              -Salla: Marja Myllykangas, bildningsdirektör, Salla kommun
   

                Diskussion

14.00       Pilotområdenas arbete
              Raila Oksanen, projektchef, FCG

14.15        Sammanfattning av dagen
              Irmeli Myllymäki, utvecklingschef, Kommunförbund

14.30       Seminariet avslutas

       

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe