Aktörer som representerar skolan och hemmet understryker samarbetets betydelse

Viktigt med samarbete under det nya läsåret

Skolan börjar! Varje barn och ung har rätt till en skolstig som stödjer hens individuella lärande, utveckling och välbefinnande. Varje barn och ung förtjänar att de vuxna i hens liv verkar i gott samarbete för att stödja hen.

Ett nytt läsår är alltid en ny början. Skolstarten ger oss en utmärkt möjlighet att påminna oss själva om vad som är viktigt och att göra saker bättre än tidigare.

Under det nya läsåret önskar vi att det förs konstruktiva samtal om skolan, lärandet och samarbetet mellan hemmet och skolan, både offentligt, lokalt, på skolnivå, och mellan myndigheter, enskilda anställda vid skolan och föräldrar. Vi pratar om varandra respektfullt och vänligt. Vi föregår med gott exempel för våra barn och unga. På det här sättet ger vi dem trygghet och tro på att vi vuxna ställer upp för dem i alla lägen.

Vi skapar en verksamhetskultur i skolvärlden där hemmet och skolan har ett gott samarbete och där det finns plats för dialog mellan föräldrarna och de vuxna i skolan. Vi stödjer tillsammans lärandet och lärandets glädje. Vi identifierar eventuella problem och griper tag i dem tillsammans öppet, konstruktivt och lösningsinriktat. Vi slår vakt om våra gemensamma mål och vårt samarbete inom fostran. De blir allt viktigare i en situation där utmaningarna för barnens och de ungas välbefinnande och psykiska hälsa och belastningen på familjerna och skolorna ökar.

Vi bygger upp skolan till en gemenskap som är öppen för alla och där varje enskild person blir hörd och uppskattad som sig själv. Upplevelsen av att höra till en god gemenskap har stor betydelse för den ungas ork och välbefinnande. I bästa fall är skolan en plats som hjälper såväl barnen och de unga som personalen och föräldrarna att må bra.

Vi börjar det nya läsåret i en anda av samarbete. Vi stödjer varandra som vuxna, och framför allt stödjer vi våra barn och unga!

Finlands svenska lärarförbund FSL
Förbundet Hem och Skola i Finland
Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ
Utbildningsstyrelsen
Specialister för undervisnings- och bildningsväsendet Opsia rf
Bildningsarbetsgivarna rf
Finlands Kommunförbund
Finlands Rektorer rf
Suomen Vanhempainliitto ry

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe