Kommunförbundet och Undervisnings- och kulturministeriet publicerar anvisningar om verkställigheten av undervisningen i B1-språk i den grundläggande utbildningen

Kommunförbundet och Undervisnings- och kulturministeriet informerar om verkställigheten av undervisningen i B1-språk i den grundläggande utbildningen. 

 

Ändringen grundar sig på statsminister Sanna Marins regerings riktlinjer i budgetförhandlingarna om budgeten för 2023, enligt vilken undervisningen i B1-språk utökas med en årsveckotimme.

I och med statsrådets beslut har målen och timfördelningen i lagen om grundläggande utbildning ändrats så att undervisning i B1-språk i fortsättningen ges under två årsveckotimmar i årskurs 7 och under sammanlagt tre årsveckotimmar i årskurs 8–9.

Det här innebär att minimiantalet undervisningstimmar i B1-språk ökar till sju årsveckotimmar. Ändringen innebär också att det genomsnittliga minimiantalet undervisningstimmar för årskurs 7 höjs med en timme.

Ändringen i timfördelningen för B1-språk träder i kraft 1.8.2024 och verkställandet stöds med hjälp av Kommunförbundets och UKM:s anvisningar.

De permanenta tilläggskostnaderna ersätts från statsandelen för kommunal basservice. Planen för de offentliga finanserna har anvisats medel för förändringen i B1-språkets omfattning.

 

Mer information ges av:

Undervisnings- och kulturministeriet, Erja Vitikka, Marjaana Larpa

Finlands Kommunförbund, Mari Sjöström, Minna Antila

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe