Befolkningsuppgifter kommunvis

Finlands officiella invånarantal 31.12.2016 var 5 503 297. Under 2016 steg invånarantalet med sammanlagt 16 000 personer. I likhet med åren innan var flyttningsöverskottet från utlandet kraftigare än den naturliga befolkningsökningen.

Befolkningen koncentreras allt mer till de största stadsregionerna medan de små kommunerna tappar invånare.

I början av 2017 kommer det att finnas sammanlagt 311 kommuner i Finland (295 på fastlandet och 16 på Åland).  Störst är Helsingfors med 635 181 invånare. Den minsta fastlandskommunen är Luhanka med 756 invånare och Ålands minsta kommun är Sottunga med 96 invånare.

I Finland finns det sammanlagt 213 små kommuner med under 10 000 invånare, det vill säga något mer än två av tre kommuner, och i dem bor sammanlagt 17 procent av hela befolkningen.  Det finns 9 städer med över 100 000 invånare och i dem bor 39 procent av hela befolkningen.  

 

suomen suurimmat ja pienimmät kunnat

väliluku kuntakoon mukaan

Kommunerna i Finland är rätt små i snitt. Den genomsnittliga kommunstorleken år 2016 var 17 695 invånare. Kommunernas medianstorlek år 2016 var 6 137 invånare.

De kommunvisa befolkningsuppgifterna och övrig kommunspecifik allmän statistik finns här.

Statistikcentralen producerar befolkningsuppgifter kommunvis. Föregående års befolkningsuppgifter publiceras årligen i slutet av mars.

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information