Kort om skribenten

Skribenten är direktör för juridiska ärenden vid Kommunförbundet.

På Twitter: @JuhaMyllymaki