Juha Myllymäki är direktör för Kommunförbundets juridiska enhet.