Ari Korhonen

Skribenten är sakkunnig inom beredskap och säkerhet vid Kommunförbundet.

Ari Korhonen
Skribent

I de rapporter som KommunTurva publicerade i början av 2021 konstaterades att hotfulla situationer och våldssituationer håller på att öka. Detta gäller särskilt inom social- och hälsovården samt småbarnspedagogiken och undervisningen. Både fysiskt och psykiskt våld förekommer. Hotfulla situationer