kuvituskuva

Kort om skribenten

Hurdan är en hållbar kommun? Vilka åtgärder kan kommunerna vidta för att öka hållbarheten? Kommunförbundet bad städer och kommuner svara på dessa frågor under en prognostiseringsprocess för hållbara kommuner.

I denna bloggserie lyfter vi fram god praxis för hållbar utveckling i kommunerna.