kuvituskuva

Hurdan är en hållbar kommun? Vilka åtgärder kan kommunerna vidta för att öka hållbarheten? Kommunförbundet bad städer och kommuner svara på dessa frågor under en prognostiseringsprocess för hållbara kommuner.

I denna bloggserie lyfter vi fram god praxis för hållbar utveckling i kommunerna.