Kort om skribenten

Skribenten är direktör för enheten regioner och samhällen vid Kommunförbundet.