Kort om skribenten

Skribenten är sakkunnig vid Kommunförbundet.

På Twitter: @JoSelkee