Skribenten är Kommunförbundets vice verkställande direktör.

På Twitter: @TimoReina

Skribent

Förväntningarna är många inför budgetförhandlingarna nästa vecka - också för kommunernas och den kommunala ekonomins del. Kravet på stabilitet är den gemensamma nämnaren. Efter vårens ramförhandlingar väntas än en gång kännbara nedskärningar i statsandelsfinansieringen i förhållande till

Skribent

Coronapandemin ändrade tidtabellerna så att regeringens ramförhandlingar och halvtidsöversyn som inleds i morgon kommer att ha klarats av innan en enda röst har getts i kommunalvalet i vår. Detta framhäver ytterligare hur trovärdig regeringen Marins kommunpolitik är och hur väl de utfästelser som

Skribent

De vägval som görs under 2021 och de pågående reformernas öde kommer att ha exceptionellt stor betydelse för kommunernas och städernas framtid under hela årtiondet. Låt oss se på några exempel. I början av mars kommer kommunernas ansvar för sysselsättningen att öka avsevärt. Då inleds

Skribent

I kommunekonomiprogrammet, bestsellern som utkommer två gånger om året, nu senast 5.10, sammanställs igen bedömningar av det kommunalekonomiska läget, effekterna av statens åtgärder och utvecklingsprognosen. Även om utsikterna för den kommunala ekonomin mitt under coronakrisen både i år och också

Skribent

Det nya årtiondet inleds ur kommunens synvinkel i det stora hela där det stod före årsskiftet. Ekonomin och vårdreformen kommer också under 2020-talet att vara tätt sammanbundna ödesfrågor. Ekonomin är i en mycket svår fas. Och vårdreformen är än en gång på hälft. I bägge fallen vänder sig blickarna

Skribent

Det pratades inte just alls om kommunekonomin under riksdagsvalet. Med det komplicerade statsandelssystemet är det ett abstrakt tema som inte är lätt att förklara ute på gator och torg. I valdebatterna däremot utlovades det desto mer av förbättringar i servicen, såsom en förlängning av läroplikten

Skribent

Beredningen av vård- och landskapsreformen står åter inför en ny situation. Visserligen är det få som förnekar behovet av en reform. Men ingen tycks vara riktigt nöjd med den modell som ligger på förhandlingsbordet just nu. Dessutom uppvisar attityderna stora regionala skillnader. Kommunförbundet

Skribent

Finansministeriet publicerade idag sitt förslag till en modell för kompensation av kommunernas egendom i enlighet med grundlagsutskottets krav. Modellen som har överlämnats till riksdagen finns på finska. Enligt förslaget har kommunen möjlighet att få kompensation för egendomsarrangemang, om