Timo Reina är Kommunförbundets vice verkställande direktör.

De vägval som görs under 2021 och de pågående reformernas öde kommer att ha exceptionellt stor betydelse för kommunernas och städernas framtid under hela årtiondet. Låt oss se på några exempel. I början av mars kommer kommunernas ansvar för sysselsättningen att öka avsevärt. Då inleds

I kommunekonomiprogrammet, bestsellern som utkommer två gånger om året, nu senast 5.10, sammanställs igen bedömningar av det kommunalekonomiska läget, effekterna av statens åtgärder och utvecklingsprognosen. Även om utsikterna för den kommunala ekonomin mitt under coronakrisen både i år och också

Det pratades inte just alls om kommunekonomin under riksdagsvalet. Med det komplicerade statsandelssystemet är det ett abstrakt tema som inte är lätt att förklara ute på gator och torg. I valdebatterna däremot utlovades det desto mer av förbättringar i servicen, såsom en förlängning av läroplikten

Beredningen av vård- och landskapsreformen står åter inför en ny situation. Visserligen är det få som förnekar behovet av en reform. Men ingen tycks vara riktigt nöjd med den modell som ligger på förhandlingsbordet just nu. Dessutom uppvisar attityderna stora regionala skillnader. Kommunförbundet

I år firar vi det självständiga Finlands 100-årsjubileum med temat ”Tillsammans”. Man kommer inte alltid att tänka på vilken betydelse den kommunala demokratin har haft under det självständiga Finlands existens. Utom att vår kommunala självstyrelse är drygt 50 år äldre än finska staten har den varit