Tommi Karttaavi är direktör vid Kommunförbundet.

På Twitter: @tommikarttaavi

Skribent

Den närmaste tiden kommer garanterat att vara mycket lärorik och oroväckande med tanke på cybersäkerheten. Det krig som redan har pågått lågmält i flera år på webben eskalerar och får allt allvarligare former till följd av Rysslands attack mot Ukraina. Även Finland är en part i den här konflikten