Tuula Seppo är sakkunnig vid Kommunförbundet. Hon är specialiserad på dataskydds- och informationssäkerhetsfrågor.

Tuula Seppo på Twitter: @tuula_seppo