Skribenten är sakkunnig vid Kommunförbundet. 

På Twitter: @tuula_seppo