Skribenten har tidigare varit som sakkunnig vid Kommunförbundet. 

På Twitter: @tuula_seppo