Profilbild för Veronika Ekman
Projektledare för projektet Integration på svenska.

Kort om skribenten

I min roll som projektledare tittar jag på våra nordiska grannar och får ett bredare perspektiv på integration. Jag läser artiklar, aktuell forskning och rapporter på de skandinaviska språken och har kontakt med Kommunförbundets systerorganisationer i Norden. Att våra nordiska samhällen grundar sig på en gemensam välfärdsmodell underlättar samarbetet.