Stöd för förnyelse i kommunerna

Utveckling

Utveckling är ett omfattande begrepp som det inte finns någon tydlig, entydig definition på. I utveckling är det fråga om att förbättra det befintliga eller att skapa något helt nytt.

Grovt taget kan utveckling indelas enligt två olika infallsvinklar: traditionell systematisk utveckling och experimentell utveckling. En systematisk utveckling är typiskt det mest effektiva utvecklingssättet vid inkrementell förändring (t.ex. utveckling av befintliga produkter, processer eller tjänster), eftersom osäkerheten kring idén i fråga kan avlägsnas genom omsorgsfull förhandsplanering. När det gäller att skapa ny insikt om användarbehov eller lösningar lönar det sig däremot ofta att utnyttja experimentell utveckling.

Kommunförbundet stöder kommunernas strävan efter förnyelse på olika sätt. På denna sida sammanställer vi information och verktyg till stöd för kommunernas utvecklingsarbete. Webbplatsen byggs upp stegvis under våren.

Tillbaka till Förändring genom förnyelse

centred-liftup
Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.