Den nationella Framtidsdagen

Tulevaisuuspäivän promokuva

Framtidsdagen kan firas också vid andra datum med hjälp av materialet nedan.

Den nationella Framtidsdagen

Kommunerna kan ordna lokala framtidsdiskussioner i skolor och tillsammans med kommuninvånarna, de kommunala beslutsfattarna och kommunens anställda.

Det är i skolorna som framtidens aktörer finns. Läroanstalterna är viktiga för främjandet av framtidstänket och förmågan att läsa av framtiden. Framtidsdiskussioner är ett bra sätt att kombinera nya intressanta teman och innehåll med inlärning och skolarbete.

Kommunerna kan också ordna framtidsdiskussioner med kommuninvånarna, de kommunala beslutsfattarna och kommunens anställda. Framtidens kommun byggs redan i dag. De beslut som fattas och de handlingar som utförs i dag inverkar på hur kommunen utvecklas i framtiden.

Framtidsdiskussioner är ett bra sätt att engagera breda grupper och tillsammans diskutera vilka förändringskrafter som påverkar kommunens verksamhet, måla upp framtidsvisioner och ta fram nya djärva lösningar och rutiner. Genom diskussionerna blir framtidsprognostiseringen och förmågan att läsa av framtiden rotade i det dagliga tänket och arbetet, vilket främjar en långsiktig verksamhet och ett framtidsinriktat beslutsfattande.

Inbjud till framtidsdiskussion med färdigt material

Diskussionerna på framtidsdagen kan vara omfattande eller begränsade, officiella eller inofficiella, offentliga eller interna.

En framtidsdiskussion kan exempelvis ordnas som ett stort offentligt evenemang för kommuninvånarna och beslutsfattarna.

Alternativt kan framtidsdiskussionen ske vid ett skilt evenemang för de kommunala beslutsfattarna, eller i form av en kaffebordsdiskussion i ett personalteam.

Det finns färdigt material som gör det lättare att ordna framtidsdiskussioner, material dels för diskussioner med skolelever, dels för diskussioner med kommuninvånarna, de kommunala beslutsfattarna och kommunens anställda.

Framtidsdagen arrangeras av Tulevaisuuskoulu, centret för framtidsforskning vid Åbo universitet och Futures Specialists Helsinki i samarbete med Utbildningsstyrelsen, Kommunförbundet, Sitra, Laurea och flera andra samarbetspartner.