Kommunförbundets årsberättelse 2017

Kommunförbundets Taloustorstai om aktuella teman inom ekonomin direkt till kommunerna

Taloustorstai är Kommunförbundets nya kanal (på finska) för snabb förmedling av information om aktuella frågor i kommunekonomin och underlag för samtal. Målgruppen är i första hand tjänsteinnehavare som svarar för ekonomin och finanserna i kommunerna men också kommunala beslutsfattare.

– De teman som tas upp i Taloustorstai har valts bland sådant som är viktigt för målgruppen och kommunens representanter kan använda materialet i sitt arbete, säger utvecklingschef Sanna Lehtonen vid enheten för kommunal ekonomi.

Sanna Lehtonen

I konceptet ingår direktsändningar och videor, Taloustorstai EXTRA, som koncentrerar sig på ett visst ämne, och Taloustorstai LIVE, som gjordes under kryssningen i februari 2018 på Kommunförbundets ekonomi- och finansieringsforum där de sakkunniga kunde svara på frågor och ge kommunvis konsultation. I framtiden kompletteras konceptet med Taloustorstai podcasts.

En ny generation, ett nytt sätt att betjäna kunder

– Idén till Taloustorstai-konceptet kom när vi började fundera på förbundets tidigare infoblad om kommunal ekonomi i pdf-format och dess öde. Infobladet kändes gammalmodigt och var ofta till sitt innehåll lite föråldrat redan då det kom ut, säger Lehtonen.

– Videobloggar hade samtidigt blivit allt mer populära och jag började tänka på möjligheten att förmedla kommunekonomisk information via video.

Den första sändningen gjordes tillsammans med FCG i september 2016 och den handlade om budgetförhandlingarna. Vårens 2017 sändningar gjordes också i samarbete med FCG. De var avgiftsbelagda produkter för deltagarna.

– Hösten 2017 beslutade man att sändningarna ingår i Kommunförbundets serviceproduktion och att de skulle vara avgiftsfria för deltagarna.  Namnet byttes samtidigt till ”Kuntaliiton Taloustorstai”. Sedan hösten 2017 har Kunta-TV stått för produktionen av dem.

Sändningarna har redan nått mer än 60 procent av kommunerna

En redigerad upptagning görs av varje sändning, vilket gör det möjligt att återgå till dem senare.

– I Taloustorstai betonas aktualitet och därför klarnar temat för varje sändning tidigast cirka en vecka före sändningen.

Ständigt aktuella teman är den offentliga ekonomin under ledning av chefsekonom Minna Punakallio, beskattningen med utvecklingschef Jukka Hakola och statsandelarna med  Sanna Lehtonen.

Landskaps- och vårdreformen har också behandlats ur någon synvinkel i varje sändning.

– Vi hoppas att Taloustorstai kommer att utvecklas och bli både bättre, mer innehållsrik och mer heltäckande i framtiden! Täckningen under hösten 2017 var utmärkt. De sex sändningarna under hösten 2017 hade minst en deltagare från 179 kommuner. Sändningarna fick sammanlagt 348 faktiska deltagare.

Taloustorstailähetys

Läs mer:

Juridiska enheten stödde utvecklingsprojekt i Nyslott

lateral-image-left
lateral-image-right
tags