Statsandelskalkylator

Kommunförbundets statsandelskalkylator är ett kostnadsfritt verktyg som kommunerna kan använda för att uppskatta sin statsandelsfinansiering.

Kalkylatorn är ett viktigt redskap när kommunens budget görs upp.  Den gör det lättare att få en överblick över statsandelen som helhet: samtidigt som man fyller i kalkylatorn går man automatiskt igenom alla de olika delområdena i statsandelsfinansieringen.

Den är också behändig när man vill jämföra olika år och kommuner. Kalkylatorn kan också användas till scenarieberäkningar och bland annat till att utreda hur ändringar i bestämningsgrunderna för statsandelarna, till exempel förändringar antalet invånare, skulle påverka kommunens statsandel.

Du hittar statsandelarna år 2020 och statsandelskalkylator 2020 (finns som bilaga i Excel-form) här.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe