Statsandelskalkylator

Kommunförbundets kalkyleringsmodell för statsandelarna är ett kostnadsfritt verktyg som kommunerna kan använda för att uppskatta sin statsandelsfinansiering.

Den är ett viktigt redskap när kommunens budget görs upp. Kalkyleringsmodellen gör det lättare att få en överblick över statsandelen som helhet: samtidigt som man fyller i modellen går man automatiskt igenom alla de olika delområdena i statsandelsfinansieringen.

Den är också behändig när man vill jämföra olika år och kommuner. Modellen kan också användas till scenarieberäkningar och bland annat till att utreda hur ändringar i bestämningsgrunderna för statsandelarna, till exempel förändringar antalet invånare, skulle påverka kommunens statsandel.

Du hittar statsandelarna år 2020 och statsandelskalkylator 2020 (finns som bilaga i Excel-form) här.

tags