Statsandelar

Statsandelssystemets syfte är att i hela landet trygga en jämn tillgång på den offentliga service som kommunerna ansvarar för så att medborgarna kan få basservice på en viss nivå oberoende av sin boendeort. Genom systemet utjämnas skillnader i kostnaderna för kommunal service och skillnader i kommunernas inkomstbas.

Bild av statsbidrag finns som bilaga här under.

Statsbidgag

Här behandlas följande uppgiftshelheter: 

1. Statsandelssystemet

 2. Statsandelsberäkningar

3. Hemkommunsersättningar

4. Behovsprövad höjning av statsandelen

 

Mer information på Kommunförbundets webbplats:

tags