Val

EU-val

Valet hålls vart femte år och då väljs ledamöter till Europaparlamentet från alla EU:s medlemsstater. Följande EU-val ordnas år 2019.

​Parlamentet företräder Europeiska unionens medborgare. Parlamentet beslutar om unionens lagar och budget tillsammans med rådet som representerar medlemsländernas regeringar. Parlamentet godkänner internationella avtal och nya medlemsländer i unionen.

Parlamentet har 751 ledamöter från unionens 28 medlemsländer. Hur många representanter varje medlemsland har bestäms huvudsakligen enligt landets invånarantal. Från Finland väljs 13 ledamöter.

Europeiska unionens beslut inverkar på kommunernas verksamhet

En betydande del av unionens lagstiftning gäller frågor som anknyter till regionernas och kommunernas befogenheter. EU:s lagstiftning har en särskilt stor inverkan på kommunerna i länder som Finland, där kommunernas kompetensområde är omfattande. De senaste åren har EU påverkat kommunernas verksamhet till exempel inom konkurrenspolitiken och den offentliga upphandlingen.

I Finland har kommunerna en viktig ställning också när det gäller att verkställa EU:s miljölagstiftning. EU påverkar kommunernas verksamhet till exempel inom energin och trafiken, regionalpolitiken, invandringspolitiken och frågor som gäller informationssamhället och jämställdhet.

Under de senaste åren har många nya frågor som är viktiga för kommunernas verksamhet kommit upp på EU:s agenda, till exempel vård, omsorg och utbildning. EU behandlar allt mer också sysselsättnings- och kulturfrågor.

Läs mer

nainen ja tyttö

Kommunförbundets EU-intressebevakning − mål och spetsprojekt

narrow

Kommunförbundets Brysselkontor

narrow
vaalilipuke

Val till Europaparlamentet

Justitieministeriets webbplats

narrow
ihmisiä kokouksessa

Europaparlamentet

narrow
Erja Horttanainen

Förnamn
Erja
Efternamn
Horttanainen
Chef för EU-ärenden

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2528
Mobiltelefon
+358 50 5252145
Ansvarsområden
  • EU:s beslutssystem, verksamhetsprincip
  • EU:s regionkommitté
  • Kommunförbundets EU-politik
  • Europarådets kongress för lokala och regionala organ
  • Immigrationärenden
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Svenska och internationella ärenden
Team
Kansainvälinen tiimi
EU- och internationella frågor