Digifika 17.10.2023

Digifika 10/2023: innovationer och användare i centrum

Information om evenemanget

Startdatum
Slutdatum
Arrangör
Kommunförbundet

Välkommen med på digifika den 17 oktober 08.30-09.30.

Då Skellefteå kommun utvecklat appar för sin verksamhet har fokus varit på innovationer och att inkludera användarna i processen. Själva apparna har också ett starkt inkluderande perspektiv, med målet att med tillgänglig teknologi hjälpa användarna i vardagen. 

Carina Norman från Skellefteå kommer att berätta om tre olika appar som kommunen skapat och hur arbetet gått till:

  • Todej- en innovationsupphandling vi genomförde 2019-20 där vi utvecklade ett digitalt stöd / app för personer med kognitiva nedsättningar. Appen är ett stöd i vardagens aktiviteter och är framtagen tillsammans med slutanvändare och ett externt företag.
     
  • Sara kulturhus app- en app som ger en möjlighet att förbereda sig inför besök i Skellefteas nya Sara kulturhus. Ett stort komplext hus med stort utbud.
     
  • TIDA- ett innovationsprojekt där vi vill automatisera tidsregistreringsprocessen och säkerställa rätt habiliteringsersättning till brukare med kognitiva och/eller fysiska funktionsnedsättningar som deltar i daglig verksamhet LSS inom kommunen. Vi vill självständiggöra individer så att de själva kan stämpla in/ ut från jobbet och vi ville ta fram ett enkelt administrativt verktyg för personalen.

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman