Digifika 17.10.2023

Digifika 10/2023: innovationer och användare i centrum

Information om evenemanget

Startdatum
Slutdatum
Arrangör
Kommunförbundet

Välkommen med på digifika den 17 oktober 08.30-09.30.

Då Skellefteå kommun utvecklat appar för sin verksamhet har fokus varit på innovationer och att inkludera användarna i processen. Själva apparna har också ett starkt inkluderande perspektiv, med målet att med tillgänglig teknologi hjälpa användarna i vardagen. 

Carina Norman från Skellefteå kommer att berätta om tre olika appar som kommunen skapat och hur arbetet gått till:

  • Todej- en innovationsupphandling vi genomförde 2019-20 där vi utvecklade ett digitalt stöd / app för personer med kognitiva nedsättningar. Appen är ett stöd i vardagens aktiviteter och är framtagen tillsammans med slutanvändare och ett externt företag.
     
  • Sara kulturhus app- en app som ger en möjlighet att förbereda sig inför besök i Skellefteas nya Sara kulturhus. Ett stort komplext hus med stort utbud.
     
  • TIDA- ett innovationsprojekt där vi vill automatisera tidsregistreringsprocessen och säkerställa rätt habiliteringsersättning till brukare med kognitiva och/eller fysiska funktionsnedsättningar som deltar i daglig verksamhet LSS inom kommunen. Vi vill självständiggöra individer så att de själva kan stämpla in/ ut från jobbet och vi ville ta fram ett enkelt administrativt verktyg för personalen.

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Kommunernas digivecka 3-7.6.2024

Under veckan arrangerar Kommunförbundet webbinarier, workshops, diskussioner och träffar. Därutöver delar vi mycket information om kommunernas behov och resultat relaterat till digitalisering.

Bekanta dig med kommunernas digivecka

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe

Digifika - nätverk för digitalisering

Kommunförbundet arrangerar korta sessioner med presentationer och diskussioner om digitalisering på svenska i nätverket för Digifika.

Mer info om nätverket för digifika.