Hållbarhetsforum: Avfallsminimering i kommunerna

Information om evenemanget

Startdatum
Slutdatum
Evenemangsstad
Online
Price (excluding VAT)
0.00€
Arrangör
Finlands Kommunförbund

 

Save the date! Hållbarhetsforum online tisdagen den 7 mars klockan 14-15.30.

 

Program:

En faktadusch för kommunernas tjänstepersoner och beslutsfattare: Vad visar siffrorna om hur vi i Finland lyckas minska på avfallet? Finns det stora regionala eller lokala skillnader? Vilka nationella ambitioner har vi för de närmaste åren?

 Anna-Maija Pajukallio, miljöråd vid Miljöministeriet

Så här jobbar Östersund (Sverige) med att minska mängden avfall: Vilka kvantitativa resultat ledde den strategi som tog slut vid årsskiftet till? Vad lärde man sig av den strategin som nu styr arbetet med den nya avfallsplanen? Vad innebär de nya svenska lagkraven på avfallsplaner för kommunens avfallsarbete?

Ida Sjölund, avfallsstrateg i Östersunds kommun

Vasa stad har som medlem i Fisu-nätverket förbundit sig till att minska hushållens avfall och höja återvinningsgraden till 65 procent före 2030. Hur ska dessa mål uppnås? 

Tiina Lyra, miljöinspektör i Vasa stad

 

Tillfället är avgiftsfritt, men du behöver vara anmäld i vårt nätverk för att få deltagarlänken. 

Hållbarhetsforum är Kommunförbundets svenskspråkiga nätverk för hållbar utveckling i kommunerna. Nätverket samlar kommunala tjänstepersoner och förtroendevalda som arbetar med och/eller är intresserade av hållbarhetsfrågor. 

Välkommen med! 

 

Emilia Mattsson

Emilia Mattsson Nortamo

Utvecklingschef
Svenska enheten, Svenska teamet
+358 9 771 2289, +358 50 598 8594
Ansvarsområden
  • intressebevakning och utveckling av service för våra svensk- och tvåspråkiga kommuner
  • stärkande av tvåspråkigheten i Kommunförbundets utvecklingsprojekt
  • koordinering av nätverket för svensk- och tvåspråkiga kommuner samt sekreterare för svenska delegationen