Kaffe med Uffe 17.8.2023

Kaffe med Uffe: Ett bra regeringsprogram - men fungerar regeringen?

Information om evenemanget

Startdatum
Slutdatum
Evenemangstyp
On-line training
Arrangör
Kommunförbundets svenska team

Regeringen lovar mindre normstyrning och större spelrum för kommunerna. Detta är positivt för kommunerna.

Under sommaren har regeringens funktionsduglighet diskuterats i många sammanhang. Frågan är om regeringen kommer att kunna genomföra sitt program. Vad innebär det i praktiken?

På Kaffe med Uffe den 17 augusti kl. 8.30-9.00 synar Ulf Stenman tillsammans med SFP:s ordförande och utbildningsminister Anna-Maja Henriksson och Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen förutsättningarna för ett framgångsrikt genomförande av regeringsprogrammet ur kommunsektorns synvinkel.

Mycket av innehållet i regeringsprogrammet är bra för kommunerna, men programmet innehåller också målsättningar som är svårsmälta för kommunerna. Skrivningen om inhouse-bolag och upphandling oroar, liksom de aviserade ändringarna i avfallslagen.

En gång per månad bjuder Uffe och hans team in kommunerna i Svenskfinland till ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe via Teams. Är du kommunalt anställd eller förtroendevald - välkommen med!

Under den halvtimme långa sitsen tar vi upp ämnen, som är aktuella i Kommunförbundets intressebevakning.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe

Digifika - nätverk för digitalisering

Kommunförbundet arrangerar korta sessioner med presentationer och diskussioner om digitalisering på svenska i nätverket för Digifika.

Mer info om nätverket för digifika.