Kommunens samarbete med organisationerna och välfärdsområdena i det hälso- och välfärdsfrämjande arbetet

Information om evenemanget

Startdatum
Slutdatum
Evenemangsstad
Online
Arrangör
Finlands Kommunförbund

Välkommen med på ett möte på Teams där vi får höra om kommunens hälso- och välfärdsfrämjande arbete ur olika perspektiv! Tanken är att du som deltar också får berätta om hur samarbetet med organisationerna fungerar och vara aktivt med i diskussionerna. Målet är att deltagarna ska få praktiskt stöd i det viktiga hälso- och välfärdsfrämjande arbetet då vårdreformen är ett faktum och det här arbetet får en större roll i kommunen. Kommunförbundet får samtidigt värdefull information från kommunerna.

Målgrupp: Tjänsteinnehavare och kommunalt anställda inom det hälso- och välfärdsfrämjande arbetet i de svensk- och tvåspråkiga kommunerna.

Tidpunkten för mötet är torsdagen den 26 januari 2023 kl. 10–12 på Teams.

10.00–10.10 Välkomstord

direktör för svenska verksamheten Ulf Stenman, Kommunförbundet

10.10–10.30 Innovativa föreningar Österbotten

projektledare Toni Sjöblom och utvecklingsplanerare Jonna Oja

Projektet arbetar fram användbara modeller och fungerande praxis för samarbete mellan föreningar och den offentliga sektorn. Målet är bättre delaktighet och möjligheter att påverka hos föreningarna.

10.30–10.50 Diskussion

10.50–11.05 Erfarenheter och utmaningar i Borgå stad om samarbetet med organisationerna

välfärdskoordinator Petra Bärlund-Hämäläinen

11.05–11.25 Runda med deltagarna från de tvåspråkiga kommunerna

sakkunnig Oscar Ohlis, Kommunförbundet

Mötesdeltagarna berättar vad de har haft och tror de kommer att ha för nytta av åtgärdsförslagen om kommunernas samarbete med organisationerna samt berättar hur samarbetet med organisationerna fungerar i deras kommun.

11.25–11.45 Kommunförbundets projekt om samarbetet mellan kommuner och välfärdsområden

projektchef Liisa Jurmu, Kommunförbundet

Samarbetsfrågor utreds i Kommunförbundets projekt för förändringsstöd vid kontaktytorna som fortsätter till slutet av 2023. Projektet producerar konkreta anvisningar och verktyg för samarbetsplaneringen i kommunerna och välfärdsområdena. Liisa Jurmu talar finska men har presentationsmaterial på svenska.              

11.45–12.00 Diskussion

Studera gärna följande publikation inför mötet: Samarbetet mellan kommuner och organisationer i det hälso- och välfärdsfrämjande arbetet

Anmäl dig till seminariet här, senast den 19 januari.

I anmälan ska du kryssa för om du behöver tolkning (det gäller endast Liisa Jurmus presentation och diskussionen därefter, övrigt program är på svenska). I diskussionen efter Jurmus presentation kan deltagarna tala antingen svenska eller finska.

Efter att anmälningstiden har gått ut, får de anmälda en möteslänk per e-post.