Nätverk för de tvåspråkiga kommunernas arbete med nationalspråksstrategin

Kommunernas nationalspråksnätverk 1/2023 - tema: integration

Information om evenemanget

Startdatum
Slutdatum
Evenemangsstad
Malax (hybrid)

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Oscar Ohlis
+358 9 771 2230, +358 50 409 6010
Ansvarsområden
  • integration på svenska
  • arbetskraftsinvandring
  • kontaktytor
  • intressebevakning och utveckling av service för våra svensk- och tvåspråkiga kommuner
  • stärkande av tvåspråkigheten i Kommunförbundets utvecklingsprojekt
  • koordinering av nätverket för svensk- och tvåspråkiga kommuner samt sekreterare för svenska delegationen
Läs mer om dessa teman