De tvåspråkiga kommunernas nätverk för nationalspråksstrategin

Kommunernas nationalspråksnätverk

Två skolflickor med ryggsäckar

Parallellt med det Statsrådets nationalspråksnätverk har de tvåspråkiga kommunerna ett eget nationalspråksnätverk.

Syftet med nätverket är att lyfta upp god praxis gällande bl.a. arbetsmetoder, sektorspecifika lösningar och attityder, samt att ge stöd i språkfrågor.

Nätverket träffas 1-2 gånger om året, i huvudsak på distans.

Verktyg för en fungerande tvåspråkighet

En livskraftig tvåspråkighet. Finland har två nationalspråk, finska och svenska. Visionen i nationalspråksstrategin är att Finland har två livskraftiga nationalspråk och att båda språken syns, hörs och accepteras.

lateral-image-right

Guide: Fungerande tvåspråkighet i kommunerna

Publikationen är ett stöd för en- och tvåspråkiga kommuner i arbetet med språklig service.

lateral-image-left
Läs mer om dessa teman